Úkon Cena [Kč]
Komplexní vyšetření registrovaného pacienta s vystavením zprávy (autoškola, držení zbraně) 600
Opakované vyšetření řidič (nepracující důchodce sleva ) 400
Komplexní vyšetření neregistrovaného pacienta s vystavením zprávy 1100
Komplexní vyšetření + výtěr + potravinářský průkaz 650
Očkování na vyžádání (nehrazené pojišťovnou) bez ceny vakcíny 250
Vypracování lékařské zprávy dle dokumentace (pojistka, žádost DD) 300
Bolestné 300
Výpis ze zdravotnické dokumentace 200
Vstupní prohlídka do zaměstnání 600
Vstupní prohlídka do zaměstnání + způsobilost ŘP, riziko 650
Posudek ke způsobilosti 150
Potvrzení dle vyžádání (nesledující léčebný efekt, administrativní výkon) 100
Konzultace v zájmu fyzické či právnické osoby 200 (15 minut)
Injekce podkožní, nitrosvalová 45 + cena léku
Injekce nitrožilní 55 + cena léku
Odběr krve 150
Akupunktura (zahájení léčby) 300
Akupunktura (další sezení) 200
Aplikace (FRM-MD) 100 + cena léku
Aplikace (biolampa) 50