Úkon Cena [Kč]
Komplexní vyšetření registrovaného pacienta s vystavením zprávy (autoškola, držení zbraně) 500
Opakované vyšetření řidič (nepracující důchodce sleva ) 350
Komplexní vyšetření neregistrovaného pacienta s vystavením zprávy 800
Komplexní vyšetření + výtěr + potravinářský průkaz 550
Očkování na vyžádání (nehrazené pojišťovnou) bez ceny vakcíny 200
Vypracování lékařské zprávy dle dokumentace (pojistka, žádost DD) 250
Bolestné 300
Výpis ze zdravotnické dokumentace 200
Vstupní prohlídka do zaměstnání 500
Vstupní prohlídka do zaměstnání + způsobilost ŘP, riziko 550
Posudek ke způsobilosti 140
Potvrzení dle vyžádání (nesledující léčebný efekt, administrativní výkon) 100
Konzultace v zájmu fyzické či právnické osoby 200 (15 minut)
Injekce podkožní, nitrosvalová 30 + cena léku
Injekce nitrožilní 60 + cena léku
Odběr krve 150
Akupunktura (zahájení léčby) 300
Akupunktura (další sezení) 200
Aplikace (FRM-MD) 100 + cena léku
Aplikace (biolampa) 50